copyright Miroslav Červinka - 2014

Vítám Vás na mých webových stránkách.

Zabývám se tvorbou stavebních rozpočtů (oceňováním stavebních prací a konstrukcí) ve všech fázích výstavby, především v oboru pozemního stavitelství.

Nabízím vypracování těchto dokumentů:

Propočet nákladů stavby - jako podklad postačuje jednoduché zadání stavby – účel, základní rozměry, typy konstrukcí, použité materiály, umístění stavby…sestavuje se s použitím  tzv. rozpočtových ukazatelů. Využití především v přípravné fázi stavby – orientační náklad připravované investice (stavby). Předběžný rozpočet – jednoduchý rozpočet sestavený za použití agregovaných cen stavebních prací

Položkový rozpočet s výkazem výměr (tzv.výměrnicemi). Jedná se o podrobný

položkový rozpočet, který obsahuje detailní postup výpočtu množství v jednotlivých

položkách vč. poznámek o zdroji informací z PD.

Výkaz výměr – soupis stavebních prací bez ocenění, strukturou odpovídá položkovému rozpočtu – nejsou uvedené ceny. Tento bývá součástí např. projektové dokumentace. Důležitý při tzv. tendrovém řízení – výběru stavební firmy jako dodavatele stavby (vhodný pro investora, stavebníka) Ocenění výkazu výměr (slepého rozpočtu) – služba především pro stavební firmy (výběrové řízení na dodavatele stavby), případně i investory (stavebníky) Souhrnný rozpočet – obsahuje celkový souhrn nákladů stavby. Přehledné informace o stavbě, členění stavby po objektech s uvedením základních cenových údajů. Rozpočet skutečného provedení stavby – provádí se po dokončení stavby. Podkladem je projektová dokumentace skutečného provedení stavby Potřebné podklady: Podkladem pro zpracování „Položkového stavebního rozpočtu“ je obvykle „prováděcí projektová dokumentace“, pro stavby jednoduššího typu postačuje zpravidla projektová dokumentace ve stupni „pro stavební povolení“. Jako podklad pro zpracování „Propočtu nákladů stavby“ – postačuje obvykle jednoduché zadání v podobě základních informací (typ objektu z hlediska užívání, základní konstrukční řešení, použité materiály, rozměry, umístění stavby apod. Moje dosavadní praxe: Rozpočtářské práci se věnuji od roku 1983, kdy jsem začínal v Chemoprojektu Přerov, později jsem pracoval jako rozpočtář ve stavební projekci Bytového družstva v Přerově, v letech 1990 až 2001 jsem působil jako mistr a stavbyvedoucí v provozu, dále v letech 2001 až 2006 jsem vedl svoji malou stavební firmu, poté – do dnešní se znovu věnuji rozpočtování. Závěrem: Kvalitní rozpočet je zcela jistě důležitým nástrojem při plánování a realizaci                  každého stavebního díla. Ukázky rozpočtů Vám rád, na požádání, zašlu e-mailem. Prosím, kontaktujte mne: rozpocty.cervinka@gmail.com  
Miroslav Červinka tel.: 777 080 042 724 512 213 e-mail: rozpocty.cervinka@gmail.com Poskytuji služby především pro Olomouc, Přerov, Hranice a okolí
1
2
3
4 5 6 7
8
9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Provádím rozpočty:
Home Pro stavebníky Pro projektanty a architekty Pro stavební firmy Kontakt Home