Video, Maps & More...
1
2
3
4 5 6 7
8
9 0
copyright Miroslav Červinka - 2014
3
4 5 9
Miroslav Červinka tel.: 777 080 042 724 512 213 e-mail: rozpocty.cervinka@gmail.com Poskytuji služby především pro Olomouc, Přerov, Hranice a okolí
Home Pro stavebníky Pro projektanty a architekty Pro stavební firmy Kontakt

Stavebním firmám nabízím:

Ocenění výkazu výměr (slepého rozpočtu) Propočet nákladů stavby dle rozpočtových ukazatelů – na základě jednoduchého zadání bez nutnosti projektové dokumentace Předběžný rozpočet – jednoduchý rozpočet sestavený za použití agregovaných cen stavebních prací Položkový rozpočet (s výměrnicemi – postupem výpočtu a odkazy na projektovou dokumentaci) – podkladem je realizační projektová dokumentace, případně PD pro stavební povolení Exportní sestavy rozpočtů – MS EXCEL (také formát pro „veřejné soutěže), PDF Stálým zákazníkům mohu nabídnout také: Zpracování kalkulace nákladů – materiál, mzdy, stroje, tarify, odvody, režie, normohodiny apod. Rozpočty více a méněprací Vyhotovení soupisů provedených prací  (jako podklad k fakturaci) Dodatečné úpravy rozpočtu na základě požadavků vzniklých v průběhu stavby Moje dosavadní praxe: Rozpočtářské práci se věnuji od roku 1983, kdy jsem začínal v Chemoprojektu Přerov, později jako rozpočtář ve stavební projekci Bytového družstva v Přerově, v letech 1990 až 2001 jsem působil jako mistr a stavbyvedoucí v provozu, dále v letech 2001 až 2006 jsem vedl svoji malou stavební firmu, poté – do dnešní se znovu věnuji rozpočtování. Závěrem:  Nabízím kvalitní práci, vstřícné termíny, solidní jednání a rozumnou cenu. Ukázky rozpočtů Vám rád, na požádání, zašlu e-mailem. Prosím, kontaktujte mne: rozpocty.cervinka@gmail.com
Provádím rozpočty:
Pro stavební firmy